Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
9/2022 Sb.
14.01.2022
19.01.2022
19.01.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Odbory, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)