Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 8. ledna 2022
7/2022 Sb.
10.01.2022
19.01.2022
19.01.2022
sdělení
sdělení Státní volební komise
Volby, Zastupitelské sbory