Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
528/2021 Sb.
16.12.2021
31.12.2021
01.02.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti 1.7.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Silniční doprava