Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
527/2021 Sb.
23.12.2021
31.12.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění