Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
515/2021 Sb.
16.12.2021
23.12.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva