Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
514/2021 Sb.
16.12.2021
23.12.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Právní pořádek, Rozpočet