Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
512/2021 Sb.
16.12.2021
23.12.2021
01.01.2022
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)