Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.
509/2021 Sb.
16.12.2021
23.12.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Silniční doprava