Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky
505/2021 Sb.
14.12.2021
23.12.2021
01.02.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2022, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 a 3 a čl. III bodů 2, 7, 8 a 11 až 15, která nabývají účinnosti 1.9.2022 a ustanovení čl. III bodů 7, 8 a 11 až 15 pozbývají platnosti uplynutím dne 31.8.2029.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zemědělství