Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti
495/2021 Sb.
13.12.2021
23.12.2021
23.12.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Nábor a rozmisťování pracovníků, Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)