Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
490/2021 Sb.
10.12.2021
23.12.2021
01.01.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou čl. I bodů 22, 48 až 50, 53, 60 a 66, které nabývají účinnosti 1.4.2022, a čl. I bodů 4, 6, 17, 21, 23, 25, 32 a 64, které nabývají účinnosti 1.7.2024.
vyhláška
vyhláška Energetického regulačního úřadu
Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Právní pořádek