Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 11. prosince 2021
486/2021 Sb.
13.12.2021
17.12.2021
17.12.2021
sdělení
sdělení Státní volební komise
Volby, Zastupitelské sbory