Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
482/2021 Sb.
06.12.2021
17.12.2021
01.01.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 22, který nabývá účinnosti 1.1.2023.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění