Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
479/2021 Sb.
10.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Věda - výzkum