Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
471/2021 Sb.
07.12.2021
14.12.2021
14.12.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Ceny - kalkulace