Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění vyhlášky č. 423/2017 Sb.
467/2021 Sb.
03.12.2021
14.12.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Spoje a telekomunikace