Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění vyhlášky č. 362/2019 Sb.
461/2021 Sb.
02.12.2021
10.12.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Ozbrojené sbory