Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
456/2021 Sb.
29.11.2021
10.12.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Vodní a lesní hospodářství