Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
455/2021 Sb.
25.11.2021
10.12.2021
01.01.2022
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 45, které nabývá účinnosti 1.9.2022.
nařízení
nařízení vlády
Vodní a lesní hospodářství