Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
451/2021 Sb.
29.11.2021
10.12.2021
01.01.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou ustanovení §7 odst. 2 písm. c) a d), §7 odst. 3 písm. b), d) a e), §7 odst. 4 písm. c), g) a h), §8 odst. 3, §8 odst. 4 písm. a) až c), přílohy č. 1 a přílohy č. 2, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Příroda a životní prostředí (odpady), Veterinární péče