Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
449/2021 Sb.
30.11.2021
10.12.2021
01.01.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 16, které nabývá účinnosti 1.7.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva, Rodina