Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
441/2021 Sb.
23.11.2021
08.12.2021
09.12.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Nábor a rozmisťování pracovníků, Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)