Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
426/2021 Sb.
27.10.2021
30.11.2021
01.02.2022
Zákon nabývá účinnosti 1.2.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 50, 51, 52 a 110, která nabývají účinnosti 16.6.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Železniční doprava