Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
425/2021 Sb.
15.11.2021
25.11.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Pojišťovnictví, Silniční doprava