Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
424/2021 Sb.
15.11.2021
25.11.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Ceny - kalkulace