Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
419/2021 Sb.
18.11.2021
23.11.2021
17.12.2021
Vyhláška nabývá účinnosti 17.12.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti 1.7.2023.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Silniční doprava, Trestní právo