Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
418/2021 Sb.
26.10.2021
23.11.2021
08.12.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti 8.12.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Ozbrojené sbory, Silniční doprava, Státní a místní správa, Trestní právo