Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
416/2021 Sb.
26.10.2021
23.11.2021
01.01.2022
zákon
zákon Parlamentu
Památky (archivnictví)