Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
406/2021 Sb.
10.11.2021
19.11.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Advokacie - právní pomoc