Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
403/2021 Sb.
08.11.2021
12.11.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Právní pořádek, Rozpočet