Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
392/2021 Sb.
15.10.2021
22.10.2021
01.11.2021
Vyhláška nabývá účinnosti 1.11.2021, s výjimkou ustanovení a) čl. I bodů 21, 32 a bodu 36, pokud jde o přílohu č. 7, která nabývají účinnosti 1.1.2022, a b) čl. I bodu 16, které nabývá účinnosti 1.7.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zemědělství