Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.
389/2021 Sb.
13.10.2021
22.10.2021
01.01.2021
Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou ustanovení čl. bodu 7, které nabývá účinnosti 1.1.2023.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění