Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
385/2021 Sb.
14.10.2021
18.10.2021
01.01.2022
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)