Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
382/2021 Sb.
15.09.2021
18.10.2021
01.01.2022
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 133, bodu 134, pokud jde o §47c, a ustanovení části čtvrté čl. VI bodů 18, 19, 20, 24 a 35, které nabývají účinnosti 1.1.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Právní pořádek, Příroda a životní prostředí (odpady), Silniční doprava