Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
377/2021 Sb.
11.10.2021
18.10.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Ozbrojené sbory, Požární ochrana, Zdravotnictví a zdravotní pojištění