Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
376/2021 Sb.
11.10.2021
18.10.2021
02.11.2021
Vyhláška nabývá účinnosti 2.11.2021, s výjimkou čl. I bodů 11 a 14, které nabývají účinnosti 1.1.2023.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Paliva a energetika