Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
374/2021 Sb.
15.09.2021
18.10.2021
01.11.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou a) části první čl. I bodů 153 a 276, které nabývají účinnosti 1.1.2022, b) části první čl. I bodu 43, který nabývá účinnosti 1.7.2022, a c) části třetí čl. IV, která nabývá účinnosti 1.11.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Ozbrojené sbory, Požární ochrana, Silniční doprava, Spoje a telekomunikace, Státní a místní správa, Zdravotnictví a zdravotní pojištění