Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
373/2021 Sb.
11.10.2021
12.10.2021
12.10.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory