Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
365/2021 Sb.
15.09.2021
08.10.2021
01.01.2022
zákon
zákon Parlamentu
Silniční doprava, Trestní právo