Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
364/2021 Sb.
14.09.2021
08.10.2021
28.11.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou ustanovení čl. VI bodů 5, 6, 12, 13, 20, 24, 26, 27 a 29 a části osmé, která nabývají účinnosti 28.11.2021, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 22, 35, 43, 50 a 55, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
zákon
zákon Parlamentu
Příroda a životní prostředí (odpady), Veterinární péče, Vodní a lesní hospodářství, Zemědělství