Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
363/2021 Sb.
09.09.2021
08.10.2021
01.01.2022
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 78. 83, 87, 125 a 163, ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti 1.1.2028, a dále s výjimkou části první čl. I bodů 8, 9, 10, 11 a 32 a části čtvrté až desáté čl. V až čl. XI, dále části jedenácté čl. XII bodů 6, a dále části čtrnácté čl. XVII bodu 2, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Občané - občanská práva, Rodina, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Školství a pedagogika, Zdravotnictví a zdravotní pojištění