Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
362/2021 Sb.
14.09.2021
08.10.2021
01.01.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2022 s výjimkou a) části první článku I bodu 9, bodu 18, pokud jde o §11f až 11k, bodu 29, pokud jde o §17 odst. 7 písm. t) a v), bodů 119, 120, 143, 146, části druhé a části třetí, která nabývají účinnosti 1.7.2022, a b) části první článku I bodů 116, 140 a 145, které nabývají účinnosti 1.1.2027
zákon
zákon Parlamentu
Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Právní pořádek