Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
358/2021 Sb.
27.09.2021
04.10.2021
05.10.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Daně - dávky, Devizové hospodářství, styk s cizinou