Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
355/2021 Sb.
14.09.2021
30.09.2021
01.10.2021
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Devizové hospodářství, styk s cizinou