Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
353/2021 Sb.
14.09.2021
30.09.2021
01.10.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.10.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 93, 143 a 147 a čl. IV bodů 49 a 103 a části jedenácté, které nabývají účinnosti 1.1.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Bankovnictví, Daně - dávky, Finance, Peněžní služby (pohledávky, úvěry, úroky), Podnikání - privatizace