Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
351/2021 Sb.
15.09.2021
30.09.2021
01.10.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Odbory, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)