Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
346/2021 Sb.
22.09.2021
24.09.2021
07.10.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Obchod a služby, Vojsko