Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
341/2021 Sb.
13.09.2021
21.09.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Platební a zúčtovací styk, Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)