Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
340/2021 Sb.
13.09.2021
21.09.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Platební a zúčtovací styk, Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)