Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
336/2021 Sb.
09.09.2021
13.09.2021
14.09.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory